Términos y Condiciones

Términos y Condiciones

 

PALUN LUGEGE HOOLIKULT NEED TINGIMUSED

 

1. SISSEJUHATUS

Käesolevad üldtingimused reguleerivad selgesõnaliselt suhteid, mis tekivad Indicom Europa 2015 sl (ettevõte, kellele kuulub kaubamärk Ulller) registreeritud asukohaga aadressil Calle Zurbano 41, Bajo Left 28010, Madrid ja CIF-iga ESIF87341327 ning kolmandate osapoolte (edaspidi "Kasutajad") vahel. "), kes registreeruvad kasutajaks ja / või ostavad tooteid Ulleri ametliku veebisaidi veebipoe kaudu (http://www.ullercoCom, edaspidi "pood").

 

2. KASUTAJA KOHUSTUSED

2.1 Kasutaja nõustub üldiselt kasutama Poodi, ostma tooteid ja kasutama kõiki Poe teenuseid hoolsalt vastavalt seadusele, kõlblusele, avalikule korrale ja käesolevate eeskirjade sätetele Üldtingimused ning te peate hoiduma ka nende kasutamisest mingil viisil, mis võib takistada, kahjustada või kahjustada kasutajate tavapärast kaupluse kasutamist ja nautimist või mis võib vigastada või kahjustada kaupu ja kasutajate õigusi. Uller, selle tarnijatele, kasutajatele või üldiselt mis tahes kolmandale osapoolele.

 

3. TOOTED JA HINNAD

3.1         Uller jätab endale õiguse igal ajal otsustada toodete üle, mida Kasutajatele Poe kaudu pakutakse. Eelkõige võite igal ajal poes pakutavatele või lisatud toodetele lisada uusi tooteid, mõistes, et kui ei ole sätestatud teisiti, reguleerivad selliseid uusi tooteid käesolevate üldtingimuste sätted. Samamoodi jätab ta endale õiguse lõpetada juurdepääsu ja kasutamise hõlbustamine igal ajal ja ilma ette teatamata ühestki poes pakutavate toodete klassist.

 

3.2 Poodi kuuluvad tooted vastavad võimalikult usaldusväärsel viisil, mida veebiekraanitehnoloogia võimaldab tegelikult pakutavatele toodetele. Toodete omadused ja nende hinnad ilmuvad Poes. Poes näidatud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu, kui pole märgitud teisiti.

 

4. Toodete maksmise kord ja vorm

4.1 Maksimaalselt 24 (XNUMX) tunni jooksul Uller saadab Kasutajale e-kirja, milles kinnitab ostu. Nimetatud e-posti aadress määrab ostu viitenumbri ja kirjeldab üksikasjalikult toote omadusi, hinda, saatmiskulusid ja üksikasju toodete Ullerile tasumise võimalike võimaluste kohta.

 

4.2 Kasutaja, kes ostab toote poe kaudu, peab maksma poes spetsiaalselt täpsustatud maksesüsteemide kaudu.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl See arhiveerib elektroonilised dokumendid, milles leping vormistatakse, saates koopia kasutajale pärast ostu sooritamist. Leping sõlmitakse hispaania keeles.

 

4.4 Tellimuse kinnituse saatnud Uller See ei kehti arvena, ainult ostutõendina. Sellele vastav arve saadetakse koos tootega.

 

5. TÜHISTUMISÕIGUS

5.1 Kasutajal on taganemisõigus, mille kaudu ta saab ühendust võtta Uller e-posti teel järgmisel aadressil: võtke ühendust aadressil @ ullerco.com ja taganege ostust kuni seitsme (7) tööpäeva jooksul, arvestatuna toote kättesaamisest. Toode tuleb saata koos nõuetekohaselt täidetud tagastuslehega ja nõuetekohaselt täidetud saatelehe või arve koopiaga, kusjuures toote tagastamise otsesed kulud kannab Kasutaja-ostja. Nimetatud tagastamine toimub vastavalt juhistele, mille Ulller Kasutajale taganemisavaldusest teavitades teatab. Kasutaja peab toote tagastama maksimaalselt seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui Ulller on tagastamisvormi näidanud.

 

5.2 Taganemisega kaasneb makstud summa tagastamine. Selleks peab klient tagastamislehele märkima krediitkaardi numbri ja omaniku, kuhu Uller Peate makse tasuma. Selle makse tähtaeg kehtestatakse seadusega.

 

5.3 Taganemisõigust ei tohi kasutada, kui toodet ei tagastata selle originaalpakendis ja kui toode pole ideaalses korras.

 

6. KLIENDITEENINDUS

6.1 Mis tahes vahejuhtumi, nõude või oma õiguste kasutamise korral võib kasutaja saata e-posti aadressi contact @ Uller. Com.

 

7. KODUTARNE TEENUS

7.1 Poe kaudu toimuva müügi territoriaalne ulatus on ette nähtud üksnes Euroopa Liidu territooriumile, nii et kättetoimetamisteenus osutatakse ainult sellele territooriumile. Poe kaudu ostetud tooted saadetakse pärast makse kinnitamist Kasutaja märgitud tarneaadressile, maksimaalne tarneperiood on seaduses vaikimisi kehtestatud kolmkümmend (30) päeva.

 

7.2 Uller See viiakse läbi koostöös erinevate tunnustatud mainega logistikaettevõtjatega. Tellimusi ei toimetata postkastidesse ega hotellidesse ega muudele alalistele aadressidele.

 

7.3 Toodete hind ei sisalda saatmiskulusid. Toote ostmise ajal teavitatakse Kasutajat täpsetest saatmiskuludest.

 

8. INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND

8.1 Kasutaja tunnistab, et kõik poe ja iga toote elemendid, seal sisalduv teave ja materjalid, kaubamärgid, nende sisu struktuur, valik, tellimine ja esitlus ning arvutiprogrammid suhted nendega on kaitstud intellektuaal - ja tööstusomandi õigustega Uller või kolmandate isikute poolt ning et üldtingimused ei omista talle nimetatud tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste osas muid õigusi peale nende, mis on selles konkreetselt ette nähtud.

 

8.2 Kui volitatud pole Uller või kui seda vajavad kolmandad isikud, kellel on vastavad õigused, või kui see pole seadusega lubatud, ei tohi Kasutaja taasesitada, ümber kujundada, muuta, lahti võtta, pöördprojekteerida, levitada, rentida, laenata, kättesaadavaks teha ega lubada üldsuse juurdepääs eelmises lõigus nimetatud elementide mis tahes vormis avalikkusele edastamise kaudu. Kasutaja peab kasutama Poe kasutamise kaudu juurdepääsetavaid materjale, elemente ja teavet ainult oma vajadusteks, sundides ennast mitte otseselt ega kaudselt läbi viima läbi materjalide, elementide ja teabe ärilisel eesmärgil kasutamist. sama.

 

8.3 Kasutaja peab hoiduma kõrvale hoidmast ja manipuleerimast mis tahes loodud tehniliste seadmetega Uller või kolmandate osapoolte poolt Poes.

 

9. ANDMEKAITSE

9.1 Vastavalt seadusele 15/99 LOPD teavitame teid, et teie isikuandmed ja muu registreerimisvormi kaudu esitatud teave, samuti tehtud tehingutest saadud teave lisatakse ja hoitakse töötlemiseks mõeldud failis, mille omanik on Uller, kui selle tühistamist ei taotleta. Ravi on suunatud müügi arendamisele ja läbiviimisele, omandatavate toodete ja teenuste isikupärasele tähelepanule ning nimetatud tähelepanu parendamisele, aga ka oma toodete ja teenuste ning Ullleriga seotud kolmandate ettevõtete reklaamimisele.

Samuti teavitatakse teid sellest, et teie andmed tehakse seotud ettevõtetele kättesaadavaks näidatud eesmärkidel. Uller Ta käsitleb neid andmeid ülima konfidentsiaalsusega, olles nende ainus ja ainus saaja ning tegemata kolmandatele isikutele ülesandeid ega teatisi, välja arvatud need, mida osutavad kehtivad eeskirjad.

Kasutaja volitab suunamist, isegi elektroonilisel teel, selgesõnaliselt Uller ja ülalnimetatud üksused, kommertsteadaanne ning reklaamipakkumised ja -võistlused. □ jah, ma nõustun.

 

9.2 Kasutaja võib igal ajal kasutada kontakti saamise, parandamise, vastulause esitamise või tühistamise õigusi Uller, e-posti aadressil aadressil @ Uller.com, lisades oma NIF-i koopia või asendustõendava dokumendi.

9.3. Registreerimisvormis tärniga * tähistatud vastused on kohustuslikud. Teie vastamata jätmine takistab valitud toodete ostmist.

 

10. PAROOLID

10.1       Uller See hõlbustab isiklike paroolide kasutamist kasutaja jaoks, kes registreerib end sellisena veebisaidil. Neid paroole kasutatakse veebisaidi kaudu pakutavatele teenustele juurdepääsuks. Kasutaja peab hoidma paroole oma ainuvastutusel kõige rangemal ja absoluutsemal konfidentsiaalsusel, eeldades seetõttu, kui palju kahju või saladuse rikkumisest või saladuse avaldamisest tulenevad mis tahes tagajärjed. Turvalisuse huvides võib kasutaja igal ajal muuta veebisaidiga seotud teenustele telemaatilise juurdepääsu parooli. Kasutaja nõustub teatama Ulllerile viivitamatult oma parooli loata kasutamisest, samuti volitamata kolmandate isikute juurdepääsu sellele.

 

11. KÜPSISED

11.1       Uller kasutab küpsiseid oma teenuste parendamiseks, navigeerimise hõlbustamiseks, turvalisuse säilitamiseks, kasutaja identiteedi kontrollimiseks, isiklikele eelistustele juurdepääsu hõlbustamiseks ja nende poe kasutamise jälgimiseks. Küpsised on failid, mis on installitud arvuti kõvakettale või brauseri mällu kausta, mille kasutaja arvuti opsüsteem on eelkonfigureerinud teie tuvastamiseks.

 

11.2 Kui kasutaja ei soovi küpsise installimist tema kõvakettale, peab ta oma Interneti-sirvimisprogrammi konfigureerima nii, et neid ei saaks vastu võtta. Samuti võib kasutaja küpsiseid vabalt hävitada. Juhul, kui Kasutaja otsustab küpsised deaktiveerida, võib teenuse kvaliteet ja kiirus väheneda ning isegi kaotavad nad juurdepääsu osadele Poes pakutavatele teenustele.

 

12. KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Neid üldtingimusi reguleerib Hispaania seadus. Kõik tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused, mis võivad tekkida seoses käesoleva lepingu kehtivuse, tõlgendamise, täitmise või lahendamisega, edastatakse Madridi linna kohtute ja kohtute jurisdiktsioonile ja konkurentsile, loobudes mis tahes jurisdiktsioonist, mis võib vastada kasutajale, kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad.