Términos y Condiciones

Términos y Condiciones

PALUN LUGEGE HOOLIKULT NEED TINGIMUSED

Need üldtingimused reguleerivad sõnaselgelt suhteid, mis tekivad Indicom Europa 2015 sl (Ullleri kaubamärki omava ettevõtte) registrijärgse asukohaga Calle Zurbano 41, Bajo, vasakul 28010, Madrid, ning CIF ESB87341327 ja kolmandate osapooltega (edaspidi "kasutajad"). "), kes registreeruvad kasutajaks ja / või ostavad tooteid Ulleri ametliku veebisaidi veebipoe kaudu (http://www.ullercoCom, edaspidi "pood").

2. KASUTAJA KOHUSTUSED

2.1 Kasutaja on üldiselt kohustatud poodi kasutama, tooteid ostma ja kõiki poodide teenuseid usinalt kasutama, järgides seadusi, kõlblust, avalikku korda ja nende sätete sätteid Üldtingimused ja peate ka hoiduma nende kasutamisest viisil, mis võib takistada, kahjustada või kahjustada Kasutajate Poe tavapärast toimimist ja naudimist või mis võib vigastada või kahjustada kaupu ja nende õigusi Uller, selle tarnijatele, kasutajatele või üldiselt mis tahes kolmandale osapoolele.

3. TOOTED JA HINNAD

3.1 Uller jätab endale õiguse igal ajal otsustada, milliseid tooteid poe kaudu kasutajatele pakutakse. Eelkõige võib ta igal ajal poes pakutavatele või kaasatavatele toodetele lisada uusi tooteid, eeldusel, et kui ei ole sätestatud teisiti, reguleerivad sellised uued tooted käesolevate üldtingimuste sätteid. Samuti jätab see endale õiguse lõpetada mis tahes ajal ja ilma eelneva teavitamiseta juurdepääsu või kasutamise võimaldamine ja soodustamine Poes pakutavatele toodetele.

3.2 Poes olevad tooted vastavad kõige usaldusväärsemal viisil, mida veebikuvaritehnoloogia võimaldab tegelikult pakutavatele toodetele. Toodete omadused ja nende hinnad kuvatakse Poes. Poes toodud hinnad on eurodes ega sisalda käibemaksu, kui pole teisiti näidatud.

4. TOODETE MAKSMISE KORD JA MEETOD

4.1 Maksimaalselt kahekümne nelja (24) tunni jooksul Uller saadab Kasutajale e-kirja, milles kinnitab ostu. Nimetatud e-posti aadress määrab ostu viitenumbri ja kirjeldab üksikasjalikult toote omadusi, hinda, saatmiskulusid ja üksikasju toodete Ullerile tasumise võimalike võimaluste kohta.

4.2 Kasutaja, kes ostab toote Poe kaudu, peab tasuma makse spetsiaalselt Poes kirjeldatud maksesüsteemide kaudu.

4.3 Indicom Europe 2015 sl arhiveerib elektroonilised dokumendid, milles leping vormistatakse, saates koopia kasutajale pärast ostu sooritamist. Leping koostatakse hispaania keeles.

4.4 Tellimuse kinnitus, mille on saatnud Uller see ei kehti arvena, vaid ainult ostutõendina. Vastav arve saadetakse koos tootega.

5. TAGASIVÕTMISÕIGUS

5.1 Kasutajal on taganemisõigus, millega ta saab ühendust võtta Uller e-posti teel järgmisel aadressil: võtke ühendust aadressil @ ullerco.com ja loobuge ostust kuni seitsme (7) tööpäeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toode tuleb saata koos nõuetekohaselt täidetud tagastamisvormi ja nõuetekohaselt täidetud saatelehe või arve koopiaga kasutaja-ostja kulul toote tagastamise otseste kuludega. Nimetatud tagastamine toimub vastavalt juhistele, mille Ulller annab kasutajale vastuseks tema teatisele taganemisharjutuse kohta. Kasutaja peab toote tagastama maksimaalselt seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui Ulller on tagastamisvormi näidanud.

5.2 Taganemine tähendab makstud summa tagastamist. Selleks peab klient tagastuslehel märkima krediitkaardi numbri ja omaniku, kellele krediitkaart kuulub Uller Peate makse tasuma. Selle makse tähtaeg kehtestatakse seadusega.

5.3 Taganemisõigust ei tohi kasutada juhul, kui toodet ei tagastata originaalpakendis ja kui toode pole heas korras.

6. KLIENDITEENINDUS

6.1 Juhtumite, nõuete või oma õiguste kasutamise eest võib kasutaja saata meili aadressil @ Uller. Com.

7. KODUTARJUTUS

7.1 Poe kaudu toimuva müügi territoriaalne ulatus on eranditult Euroopa Liidu territoorium, seega toimub kättetoimetamisteenus ainult sellel territooriumil. Poe kaudu ostetud tooted saadetakse tarneaadressile, mille kasutaja märgib pärast makse kinnitamist, maksimaalne tarneperiood on seaduses vaikimisi kehtestatud kolmkümmend (30) päeva.

7.2 Uller See viiakse läbi koostöös erinevate tunnustatud mainega logistikaettevõtjatega. Tellimusi ei toimetata postkastidesse ega hotellidesse ega muudele alalistele aadressidele.

7.3 Saadetiste maksumus ei sisaldu toodete hinnas. Toote ostmise ajal teavitatakse kasutajat tarnimise täpsest maksumusest.

8. INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND

8.1 Kasutaja tunnistab, et kõik poe elemendid ja iga toode, nendes sisalduv teave ja materjalid, kaubamärgid, sisu sisu ülesehitus, valik, paigutus ja esitusviis ning arvutites kasutatavad arvutiprogrammid suhetes nendega on neid kaitstud nende endi intellektuaal- ja tööstusomandi õigused Uller või kolmandate isikute poolt ning et üldtingimused ei omista talle nimetatud tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste osas muid õigusi peale nende, mis on selles konkreetselt ette nähtud.

8.2 Kui pole selleks luba andnud Uller või kui seda vajavad kolmandad isikud, kellel on vastavad õigused, või kui see pole seadusega lubatud, ei tohi Kasutaja taasesitada, ümber kujundada, muuta, lahti võtta, pöördprojekteerida, levitada, rentida, laenata, kättesaadavaks teha ega lubada üldsuse juurdepääs eelmises lõigus nimetatud elementide mis tahes vormis avalikkusele edastamise kaudu. Kasutaja peab kasutama Poe kasutamise kaudu juurdepääsetavaid materjale, elemente ja teavet ainult oma vajadusteks, sundides ennast mitte otseselt ega kaudselt läbi viima läbi materjalide, elementide ja teabe ärilisel eesmärgil kasutamist. sama.

8.3 Kasutaja peab hoiduma igasuguse tehnilise seadme kasutamisest, mis on loodud Uller või kolmandate osapoolte poolt Poes.

9. ANDMEKAITSE

9.1 Kooskõlas seadusega 15/99 LOPD teatame teile, et teie isikuandmed ja muu registreerimisvormi kaudu edastatud teave, samuti tehtud tehingute andmed lisatakse ja hoitakse töötlemistoimikus, mille omanik on Uller, kui selle tühistamist ei taotleta. Ravi on suunatud müügi arendamisele ja läbiviimisele, omandatavate toodete ja teenuste isikupärasele tähelepanule ning nimetatud tähelepanu parendamisele, aga ka oma toodete ja teenuste ning Ullleriga seotud kolmandate ettevõtete reklaamimisele.

Samuti teavitatakse teid, et teie andmed tehakse sidusettevõtetele kättesaadavaks märgitud eesmärkidel. Uller Ta käsitleb neid andmeid ülima konfidentsiaalsusega, olles nende ainus ja ainus saaja ning tegemata kolmandatele isikutele ülesandeid ega teatisi, välja arvatud need, mida osutavad kehtivad eeskirjad.

Kasutaja volitab suunamist, isegi elektroonilisel teel, selgesõnaliselt Uller ja eelnimetatud üksuste kaudu kommertsteadaandeid ning reklaamipakkumisi ja konkursse. □ jah, ma nõustun.

9.2 Kasutaja võib juurdepääsu, parandamise, vastuseisu või tühistamise õigusi kasutada igal ajal ühenduse võtmise teel Uller, e-posti teel @ Uller.com, lisades oma NIF-i või isikut asendava dokumendi koopia.

9.3. Registreerimisvormis tärniga * tähistatud vastused on kohustuslikud. Teie vastamata jätmine takistab valitud toodete ostmist.

10. SALASÕNAD

10.1 Uller See hõlbustab isiklike paroolide kasutamist kasutaja jaoks, kes registreerib end sellisena veebisaidil. Neid paroole kasutatakse veebisaidi kaudu pakutavatele teenustele juurdepääsuks. Kasutaja peab hoidma paroole oma ainuvastutusel kõige rangemal ja absoluutsemal konfidentsiaalsusel, eeldades seetõttu, kui palju kahju või saladuse rikkumisest või saladuse avaldamisest tulenevad mis tahes tagajärjed. Turvalisuse huvides võib kasutaja igal ajal muuta veebisaidiga seotud teenustele telemaatilise juurdepääsu parooli. Kasutaja nõustub teatama Ulllerile viivitamatult oma parooli loata kasutamisest, samuti volitamata kolmandate isikute juurdepääsu sellele.

11. KOKKUD

11.1 Uller kasutab küpsiseid oma teenuste parendamiseks, navigeerimise hõlbustamiseks, turvalisuse säilitamiseks, kasutaja identiteedi kontrollimiseks, isiklikele eelistustele juurdepääsu hõlbustamiseks ja nende poe kasutamise jälgimiseks. Küpsised on failid, mis on installitud arvuti kõvakettale või brauseri mällu kausta, mille kasutaja arvuti opsüsteem on eelkonfigureerinud teie tuvastamiseks.

11.2 Kui kasutaja ei soovi küpsise installimist kõvakettale, peab ta konfigureerima oma Interneti-sirvimisprogrammi, et see neid vastu ei võtaks. Samuti võib kasutaja küpsiseid vabalt hävitada. Juhul, kui kasutaja otsustab küpsised desaktiveerida, võib teenuse kvaliteet ja kiirus väheneda ning isegi siis kaotab ta juurdepääsu mõnedele Poes pakutavatele teenustele.

12. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Neid üldtingimusi reguleerib Hispaania seadus. Kõik tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused, mis võivad tekkida seoses käesoleva lepingu kehtivuse, tõlgendamise, täitmise või lahendamisega, edastatakse Madridi linna kohtute ja kohtute jurisdiktsioonile ja konkurentsile, loobudes mis tahes jurisdiktsioonist, mis võib vastada kasutajale, kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad.